Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

PDR

Gelişimsel Rehberlik Anlayışı

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin okulumuza ve çevreye uyum sağlamaları, potansiyellerini kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve potansiyellerini geliştirmeleri, çevreleriyle olumlu ilişkiler geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin ilkeli, günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında doğruluk dürüstlük, adalet duyguları ile hareket eden, kendisinin ve başkalarının gereksinimlerine duyarlı, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, farklı bakış açılarına karşı saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel anlayıştır.

Öğrencilerimizi yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek adına çeşitli test ve envanterler uygulanır. Akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, barış eğitimi, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma gibi konuları içeren grup çalışmaları düzenlenir. Onlara akademik alanda çalışma alışkanlıkları kazandırmak ve karşılaştıkları güçlükleri gidermelerinde yardım etmek, kendileri için uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmalarını sağlamak amacıyla eğitsel rehberlik desteği verilir. Bu kapsamda verimli ders çalışma, motivasyon, zamanı etkin kullanma, meslekleri tanıma, problem çözme becerileri gibi konularda grup rehberlik çalışmaları gerçekleştirilir.

Öğretmen ve velilerimiz, öğrencimizin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel ve grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda velilerimize yönelik küçük gruplar halinde paylaşım toplantıları, bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı seminer ve konferanslar düzenlenir. Okulumuzun ihtiyacı doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlanır. Bu yayınlar, öğrenci-öğretmen ve velilerimizle paylaşılır.

  • Rehberlik hizmetleri okul, aile ve öğretmen işbirliği ile yürütülür.
  • Öğrenci ve velilere yönelik rehberlik görüşmeleri ihtiyaca göre planlanır. Gerekli bilgiler yine ihtiyaca göre, ilgili kişilerle paylaşılır.
  • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Anne ve babalar, ihtiyaçları doğrultusunda veya çocuklarının gelişimi hakkında bilgi almak istediklerinde kendileri bizzat rehberlik birimine başvurur ve görüşme talep eder.
  • Rehberlik bölümü tarafından zeka, kişilik veya yetenek testleri uygulanmaz.
  • Öğrenciye teşhis konulmaz, ihtiyaç halinde profesyonel destek alınması için yönlendirmeler yapılır.
Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?