Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Second Step

Second Step

Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

İSTEK Mersin Okulları’ nda sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi İkinci Adım Programı (Second Step) ile desteklenmektedir. Committee for Children tarafından geliştirilen ve dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan İkinci Adım Programı, İSTEK Okulları’ nda 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Her yaş grubu için ayrı bir içeriğe sahip olan program, okul öncesi ve ilkokul 4. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme ve iş birliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirmeyi hedefler. Program sayesinde akademik başarının arttığı, öğrenci davranışlarının olumlu bir şekilde geliştiği gözlemlenmektedir.

Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki öğrenim sürecinde çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadıkları toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler. Bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi anlamına gelir. Ayrıca stres altında kendini rahatlatabilmesini, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesini, kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini içerir.

Sosyal ve duygusal gelişimi desteklenen çocuklar

  •  duygularını ifade edebilir ve güçlü duygularını kendilerine ve başkalarına zarar vermeksizin yönetir,
  •  kendini sakinleştireceğini öğrenir,
  •  dürtülerini kontrol eder ve sorunlarını çözer,
  •  riskli davranışlardan uzak durur ve stresle başa çıkmayı öğrenir.

Çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi ergenlik ve yetişkinlik dönemleri açısından son derece olumlu etkilere sahiptir. Bu bağlamda, İSTEK Okulları’nda okul öncesi (3-4 yaş), ana sınıfı (5-6 yaş) ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerine uygun bir şekilde İkinci Adım programları uygulanır. Her sınıf düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerilerin geliştirilmesine odaklanır. Farklı sınıf düzeylerine özel programlar o yaş grubuna spesifik becerileri basitten karmaşık olana doğru sıralı bir biçimde öğretir. Programın hedefi sosyal-duygusal gelişim alanında zorluk çeken öğrencilerle sınırlı değildir, öğrencilerin tamamının gelişimi hedeflenir.

Birçok ödüle layık görülen İkinci Adım programı öğrencilerin birbirine hoşgörüsünü artırırken aralarındaki çatışmaları azaltmaktadır. Sosyal duygusal becerileri gelişkin, sağlıklı iletişim kurabilen öğrencilerin başarı grafikleri de kaçınılmaz olarak yükselmektedir.

 

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?