Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

İlkelerimiz

İlkelerimiz

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsünü şiar edinmiş olan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı; bu düşünce ışığında, milli ve manevi değerlere sahip, bilimsel ve özgün düşünce yapısına haiz genç dimağlara aşağıda belirtilen genel esaslar dahilinde eğitim ve öğretim olanakları sunmayı hedefler:

 •     Vatan, millet ve insanlık sevgisine sahip olmak,
 •     Fikir ve vicdan hürriyeti ilkelerini benimsemek,
 •     Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
 •     İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
 •     Barıştan ve katılımcı demokrasiden yana olmak,
 •     Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemek,
 •     Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak,
 •     Gerçekçi olmak,
 •     Araştırmacı, bilimsel düşünce sahibi olmak,
 •     Girişimci olmak,
 •     Çok yönlü olmak,
 •     Sanatsal beğeni ve estetik anlayışı sahibi olmak,
 •     Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile     donanmak,
 •     Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

 

 

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?