Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Robotik-Kodlama

ROBOTİK&KODLAMA

Geleceğin Dili

İSTEK Mersin Okulları, öğrencilerini robotik ve kodlama dersleriyle geleceğe hazırlıyor ve sistematik öğrenme yetilerinin temellerini atıyor. Kodlama eğitimi çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, öz güvenli olma ve yaratıcı olma gibi becerilerini arttırmak amacıyla uygulanır.

Neden kodlama ve robotik eğitimine ihtiyaç duyuyoruz? Yaşadığımız çağ, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, öğrencilerin teknolojiye hakim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler geliştirebilen ve üretken bireyler olmalarını gerektirmektedir. Bu çerçevede kodlama eğitimi öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirebilmek için eğitim ve öğrenim süreçlerine dahil edilmiştir. Dünya çapında en ileri teknolojileri keşfedenlerden biri olan Steve Jobs kodlama eğitiminin önemini şu sözlerle özetler: “Bu ülkedeki herkes bilgisayarın nasıl programlanacağını öğrenmeli, bilgisayar dili öğrenmeli çünkü bunlar size nasıl düşüneceğinizi öğretir.”

İSTEK Mersin  Okulları, robotik ve kodlama eğitimi çerçevesinde teknoloji ile küçük yaşta tanışan öğrencilerimize 21. yüzyılda her bireyin edinmesi gereken yaratıcılık, bilişimsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Anaokulu beş yaş grubundan itibaren verilen robotik ve kodlama dersleriyle gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilecek, yeni fikirler üretebilecek bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından tasarlanan robotik ve kodlama eğitimimiz öğrencilerin küçük yaştan itibaren programlama kavramıyla tanışmalarını, dijital araçları daha faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamayı, yeni teknolojilere daha hızlı uyum sağlayabilmelerini, ürettikleri LEGO modelleri ve diğer projeler ile öz güvenlerini geliştirmeyi ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilmelerini hedefler.

Bilişim teknolojileri eğitimimiz ise geleneksel tasarım etkinliklerini öğrenciyi merkeze alan, öğretmenden ziyade öğrencinin bilgiyi aradığı ve araştırma sürecinin öznesi olduğu bir yöntem izlemektedir. İSTEK’li öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde Maker Faire, House of Code, FIRST® LEGO® League Junior ve FIRST Robotics Competition gibi etkinliklerle bilişim teknolojilerini öğrenir ve fikirlerini özgürce hayata geçirirler. Ayrıca “dijital vatandaşlık” kavramının önemi vurgulanır. Dijital vatandaşlık, dijital ortamdaki davranışlarımızın tümüdür. Tıpkı toplumda olduğu gibi dijital dünyada da uyulması gereken çeşitli kurallar vardır. Öğrencilerimiz teknolojiyi uluslararası etik kuralları çerçevesinde ve evrensel değerlere uygun bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

Robotik ise robot programlama ile ilgilenen bilim dalıdır. Robotik derslerinde öğrencilerimize tasarım yapma, oluşturduğu tasarımın hareketini sağlayacak parçaları ekleme ve programlama gibi konular öğretilir. Dijital oyun tasarımı derslerimizde ise öğrencilerimiz oynadıkları oyunların arka planını, kullanılan kodları ve oyunun tasarımını fark ediyorlar. Süreç içerisinde yaptıkları oyunlar ile oyun tasarım ilkelerini, program algoritması çıkartmayı ve yazılım kavramlarını kullanmayı öğreniyorlar. Bu derslerde hedefimiz öğrencilerimizin yaratıcılık, tasarım ve programlama becerisinin geliştirerek birbirleriyle iş birliği içerisine proje bazlı çalışmalar üretmelerini sağlamaktır.

İSTEK’li öğrenciler bilişim teknolojileri derslerinde artık tüm sektörlerde kullanılan ve her geçen gün daha da önem kazanan üç boyutlu tasarım ve modelleme (3D Design) yöntemleri de öğrenmektedir. Ortaokuldan itibaren öğrencilerimiz 3D modelleme çizim platformları kullanmaya başlar, lise seviyesine geldiklerinde daha ileri çizim programlarına hakim olmaya başlarlar. Ayrıca, tasarladıkları nesneleri 3D yazıcılarla basma imkanına sahiptirler. İSTEK’li öğrenciler kodlama, bilişim ve robotik dersleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürürler.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?