Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Eğitim Programları

İSTEK Mersin Ortaokulu; eğitim felsefesini “Tam Öğrenme Modeli” ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurmuştur. Okulumuzda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. “Tam Öğrenme Modeli” uygulanan okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli” eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan izleme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen öğrenme eksiklikleri, tamamlayıcı çalışmalarla giderilir. Veliye öğrencinin eksik olduğu konular bir dilekçeyle bildirilir ve etüt için randevu verilir. Her ay sonunda 5. sınıftan itibaren tüm seviyelerde deneme sınavları uygulanır. Türkiye genelinde yapılan bu sınavlar öğrencilerimize Liselere Geçiş Sınavı bilinci kazandırmaktadır. Akademik çalışmalar yanında öğrencilerimizin sosyal ve sportif alanlarda da gelişmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Okulumuzda her hafta 2 ders saati olmak üzere SET dersleri yapılmaktadır. Drama, Modern dans, Halk dansları, Bilim-Fen, Akıl oyunları, Sosyal sorumluluk, Grafik-Web tasarım, Görsel sanatlar, İngilizce-scrabble, Okçuluk, Korfbol, Yüzme, Tenis, Gitar, Yan flüt, Keman, Piyano gibi dersler bu kapsamdadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?