Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Ortaokul

İSTEK Mersin Ortaokulu’nda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşırız.

Çocuklar yaş gruplarına göre 15 ve 24 kişilik öğrenci sayısı ile kolay ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen ergonomik ve modern şekilde dizayn edilmiş sınıflarda eğitim görmektedirler. Sınıflarda öğrencilerin ders materyallerini muhafaza edecekleri özel dolapları mevcuttur. Okul koridorlarında; çocukların ders aralarında dinlenebilmeleri için yapılmış mini konfor alanları, satranç masaları ile sıcak bir atmosfer yaratılmıştır.

Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 – 8. sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk yılında öğrencilerimiz haftada 14 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. İkinci yabancı dil Almanca ve İspanyolca haftada 2 saat olarak sunulduğu  5. sınıf, hazırlık sınıfı niteliği taşır.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için akademik yönelimlerin de belirginleşmeye başladığı süreci içerir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

Cumartesi günleri  gerçekleşen etütlerimizde  7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için hafta içi programlarımıza ek “Liselere Geçiş Sınavı” çalışmaları; 5. sınıflarımız için de yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar yaparız.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen,  değer veren;  kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?