Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Anaokulu

Yüksek hedefler iyi programlarla, iyi programlar donanımlı öğretmenlerle gerçekleşebilir ilkesiyle yola çıkan okullarımızda, Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, özgüvenli, disiplinli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. İSTEK Mersin Anaokulu; üstün nitelikli ve kaliteli bir eğitimin, çocuklarımızın hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, hedeflerini daima yüksek tutmakta ve yaşam boyu öğrenmenin temelini atmaktadır. Anaokulumuz, öğrencilerine yepyeni bir pencere açarak var olan potansiyellerin kullanmalarına ve edindikleri bilgileri gerçek yaşam deneyimlerine dönüştürmelerine fırsat veren bir keşif ortamıdır. Önceliğimiz; yaşam boyu öğrenen ve dünya vatandaşları olarak yetişen öğrencilerimizin öğretim hayatları boyunca mutlu anılar biriktirmelerini sağlamaktır.

Anaokulumuzda, öğrenciler kendileri için hazırlanmış özenli ve güvenli bir fiziksel ortamda yaparak, yaşayarak, keşfederek ve sorgulayarak öğrenme fırsatına erişirler.

Öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Öğrenme; işbirliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, saygı, hoşgörü gibi tutumları deneyimleyecekleri ve geliştirecekleri süreçler üzerine planlanır. Her öğrencinin, bireysel hazır bulunuşluğu ve gelişim düzeyi temel alınarak gelişimleri desteklenir. Öğrenciler, öğrenen topluluğunun değerli bir parçası kabul edilir ve bireysel, küçük ya da büyük grup çalışmaları yoluyla sorgulama sürecine dahil edilmeleri sağlanır. Anaokulumuzda eğitim; sadece sınıfın içinde yaşanan bir süreç olarak görülmez. Çocukların öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurması, daha iyi bir dünya yaratmanın yolları üzerinde düşünmeleri ve tüm dünya için daha iyi neler yapabileceklerine ilişkin kararlar alarak bu kararlarını eyleme dönüştürmelerini amaçlayan bir sistem üzerine kurulmuştur.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?